Seniorské akce, dětské dny…

Seniorské akce

  • Velice rádi hrajeme na nejrůznějších seniorských setkáních - nejlépe k tanci, nebo i koncertně k poslechu.
    08mbBývá tam zpravidla záruka dobré zábavy. Starší se dokáží často lépe bavit a užívat si to, než někteří mnohem mladší. Naše nabídka produkce není omezená jen na sály, jsme ochotni přijet potěšit i obyvatele seniorských zařízení i přímo u nich "doma". Stačí nějaká jídelna a už se můžou všichni zaposlouchat do hitů z jejich mladých let. Zpívat i tančit je dovoleno! Máme v nabídce krásné písničky jak z let 60-tých, tak dokonce třeba i z 30-tých! Evergreeny prostě nestárnou a kvalita je prověřená léty. Ale o některých soudobých "hitech" už se neví za pár měsíců...
    Několik let jsme hráli i pod agenturou, která pořádala mimo jiné i pořady pro seniory, nebo postižené v různých léčebnách. Vystupoval kouzelník a bavič a vše bylo prokládáno hudbou. Takže máme zkušenosti s produkcemi i v domech pro duševně nemocné, nebo trvale upoutané na lůžko. Vždycky si rádi s námi alespoň zazpívali, když už jim různá omezení nedovolovala tančit. Seniorské publikum je opravdu jedno z nejvděčnějších!

 

Dětské dny

  • Samozřejmě velice vděčným a spontánním publikem jsou i děti. Ty se (až na vyjímky) nestydí a baví hned. To kolikrát dospělí potřebují nejprve něco na zahřátí. Hrajeme i dětské písničky (ať už různé zlidovělé, tak z pohádek, atd.) Ale děti dnes znají jak nové hity, tak i ty (to se často sami divíme), které se hrávaly za našich mladých let! A to kolikrát víc, než klasické dětské lidové.
    Můžeme tak určitě přijet na pořádaný dětský den, nebo karneval. Jako na svatbách a jiných akcích, můžeme pomoci s různými soutěžemi, zapůjčíme mikrofony (třeba i ke zpěvu - operativně doprovodíme hudbou), pustíme přes aparaturu potřebné nahrávky, atd.
    Navíc můžeme nabídnout spolupráci s uměleckou agenturou. Ta se zabývá mimo jiné právě zpestřením (nebo i kompletní organizací a zajištěním) těchto dětských a jiných akcí. Má v nabídce spoustu dětských atrakcí a k nim v případě potřeby i obsluhu. Je možné uspořádat pro děti i divadelní vystoupení, třeba písničkové, nebo objednat další umělce a dětské baviče (např. Michal Nesvadba, Václav Upír Krejčí, světově uznávané kouzelníky, nebo fakíra, či siláka).

 

Další akce...