Ukázky

Naší prioritou je živé hraní...

  • Z tohoto důvodu máme i ukázky 100% živě zaznamenané z akce! Ne studiově upravované (na několik pokusů nahrané, softwarově zpracované, doladěné...), aby potom nemohlo dojít k případnému zklamání.
  • Můžete v některých zaslechnout i zpěv, nebo ruch z davu, který zvláště v menších prostorách dost komplikuje kontrolu nad intonací. Ale blízký kontakt s lidmi máme rádi, to je to pravé. Tančícími se rádi necháváme strhnout a často improvizujeme, prodlužujeme, napojíme několik písní za sebou.
    Reagujeme tak spontánně na momentální náladu.
  • Vlastně tedy NIKDY NEZAZNÍ tatáž PÍSEŇ ÚPLNĚ STEJNĚ - TO JE NAŠE DEVÍZA.
  • Ukázky jsou v rámci zachování autorských práv zpracované do částí max. 30 vteřin dlouhých. Jsou ve formě videí s fotkami od klientů. Jde ale již o starší záznamy. A protože se snažíme neustále zdokonalovat, obměňovat techniku a tím docílit ještě kvalitnějšího zvuku, tak nové ukázky (případně s obrazem) plánujeme právě po pořízení nejnovějšího klávesového nástroje.
  • Nejlepší představu nejenom o naší produkci, ale i o schopnosti dokázat vytvořit správnou atmosféru a dobrou zábavu, získáte osobní zkušeností na některé akci, kde budeme hrát.